Felsős diákügyelet

Felsőben két ügyeleti rendszer működik:1. ZÖLDügyelet
2. PIROSügyelet
Mindkét ügyelet kéthetente iskolarádióban beszámol munkájáról. Őket a diákönkormányzat vezetők értékelik