Érettségi vizsgák leírásai

Biológia
Élő idegen nyelvek(angol, német, spanyol)
Fizika
Földrajz
Informatika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Vizuális kultúra
Testnevelés
Történelem