Végzős diákok továbbtanulási mutatói 2019/2020 tanév2020/2021 tanév
8. osztályosok létszáma4748
Gimnáziumban/ szakgimnáziumban továbbtanuló2028
Technikumban továbbtanuló2616
Szakképző iskolában továbbtanuló14 2020/2021 tanév
12. osztály jelentkezők száma egyetemre és főiskolára42
Felvételt nyert tanulók száma38