Közzétételi lista

A 2022/2023-as tanév rendje

Szakmai alapdokumentum

Pedagógiai program

Házirend

Szervezeti és működési szabályzat

Középiskolai beiratkozás, a fenntartó által engedélyezett osztályok

Felvételi tájékoztató

Érettségi témakörök

Érettségi vizsgák leírásai

Az érettségi eredményeink

Az osztályozó vizsgák követelményei

Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az intézmény nyitva tartásának rendje

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Végzős diákok továbbtanulási mutatói

Volt tanítványok tanulmányi eredményei tanév végén

A tanulók kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Az országos mérés-értékelés eredményei

Az országos idegen nyelvi kompetenciamérés angol nyelvből elért eredményei intézményünkben

A pedagógiai- szakmai ellenőrzések megállapításai